הציעו נושאים לתוכנית פעולה של ישראל לקידום ממשל פתוח

קיבלנו פניה מאילנו פינשו האחראית על פתיחת מאגרי מידע, ברשות התקשוב הממשלת:

אנו מתחילים להיערך להכנת תכנית ממשל פתוח החדשה, שתחול על התקופה ינואר 2018 - יולי 2019. ביולי יתקיים אירוע שולחנות עגולים בו קבוצות עבודה ידונו בהתחייבויות של ממשלת ישראל במגוון נושאים לתכנית הבאה.
לשם כך אני פונה אליכם כשלב ראשון בתהליך, לזהות נושאים הראויים להיות חלק מתכנית הבאה בתחום המידע הפתוח. אם יש לכם הצעות לנושאים שאינם בתחום המידע הפתוח, אנא תשלחו לרחל רן (rachelra@cio.gov.il) שעכשיו מובילה את תחום ממשל פתוח מטעם רשות התקשוב.

רקע
כחלק מחברותה של ממשלת ישראל בשותפות הממשל הפתוח, היא מחויבת, אחת לשנתיים, להגיש תוכנית פעולה של הממשלה לקידום הממשל הפתוח.

בימים אלו אנו נערכים לגיבוש התוכנית השלישית של הממשלה.
הביקורות המרכזיות שנטענו כנגד הממשלה בנוגע לתוכניות הקודמות היו ש –

 1. התוכניות גובשו ללא שיתוף אמיתי של המגזר השלישי והציבור
  
 2. התוכניות כללו אוסף של תוכניות שכבר היו בתהליך ביצוע / ביצוען הסתיים
  
 3. המטרות שהמדינה שמה לעצמה לא בהכרח היו בעלי ערך אסטרטגי לקידום מטרות הממשל הפתוח (שקיפות, שיתוף ציבור ואחריותיות).
  

התהליך בצוות
לאור הביקורת שנשמעה בעבר, אנו רוצים להתייעץ אתכם בבחירת הנושאים שיהיו חלק מתכנית ממשל פתוח הבאה בתחום הנגשת מאגרי מידע לציבור שיהיו משמעותיים בהשגת היעד של מידע ממשלתי פתוח.

אציין שהחלטת הממשלה מס’ 1933 בעניין הנגשת מאגרי מידע לציבור תוביל את עשיית רשות התקשוב ועשיית הממשלה בתחום בשנים הבאות, ויש נושאים שאפתניים שהממשלה כבר התחייבה להם שיהיו בסיס לתכנית. הנושאים שנציע ישלימו ויקדמו את המטרות של החלטת הממשלה; אין צורך לבחור נושאים שהממשלה כבר התחייבה עליהם במסגרת ההחלטה. כדאי שנבחר עד שלושה נושאים.

להלן רשימה של נושאים שאני חשבתי עליהם, אשמח לשמוע עוד הצעות והתייחסות להצעות הקיימות. נעשה את הדיון בגוגל דוקס כדי שאפשר יהיה לראות את התגובות של כולם. אם נצליח להגיע להסכמה לגבי מה הם הנושאים שאנחנו רוצים בתכנית הבאה, אז נוכל בפגישה הבאה להתחיל לדון ביעדים ובפרטים של ההתחייבות.

בסוף יוני מתוכנן תהליך מקוון שיאפשר לציבור הרחב להגיב לנושאים שנבחרו על ידי צוות העבודה של הארגונים.
כיוון שאני לא מסוגלת להגיב לכל הערה, אני מבקשת שבמסמך גוגל דוקס יהיו רק המסקנות של הדיונים הפנימיים שלכם, ולא הדיונים עצמם.

הצעות לנושאים:

 1. יצירת מדד לאיכות תכניות העבודה של משרדי הממשלה להנגשת מאגרי מידע
  
 2. תמיכה ממשלתית באנשים ובארגונים העושים שימוש עם מידע פתוח (הכשרות, האקתונים וכו')
  
 3. תהליכי התייעצות עם הציבור במטרה לתעדף הנגשת מאגרי מידע בהתאם לאינטרס הציבורי – איך מגיעים לקהלים חדשים? איך נכון לנהל את תהליכי ההתייעצות?
  
 4. קביעת מדיניות להנגשת מאגרים ע"י גופים ציבוריים
  
 5. איך מתכננים מראש מערכות מידע לצורך הנגשת המידע?
  

בברכה,

אילנה