משרד האוצר מנסה לרוקן מתוכן את חוק ממשל ללא נייר


#1