אין מפגש בערב יום העצמאות


#1

כל הארץ ד-גלים ד-גלים
נפגש עוד שבוע