פנסיה פתוחה מדווחים - כספי החוסכים לפנסיה מושקעים בחברות ללא פירוט שמותיהן


#1