שבי בערוץ 1 - על ההתקשרויות של לשכת הפרסום הממשלתית שאינן מפורסמות


#1

שבי בחשבון יומי בערוץ 1 מסבירה על ההתקשרויות של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) שאינן מפורסמות. בהמשך לדברים שאמרה בדיון וועדת השקיפות על פרסום דו"חות רבעוניים של משרדי הממשלה