עתירה לשחרור מידע בדבר תאונות בענף הבניין - קו לעובד בשיתוף הסדנא עותר נגד משטרת ישראל


#1