מסמך דרישות למידע תחבורתי

לבקשתה של אילנה מהתקשוב הממשלתי האחראית להנגשת מאגרים, כתבנו (@daphshez כתבה ואני ערכתי) מסמך שמפרט את הדרישות שלנו מבחינת מידע תחבורתי. מוזמנים להעיר ולהוסיף