שולחן עגול על מאגרי המידע של משרד התיירות

בתאריך 23/3/2017 משרד התיירות יקיים מפגש שולחנות עגולים בנושא מאגר המידע ושירותים דיגיטליים לתייר.

https://www.gov.il/he/Departments/news/roundtable_2332017