רשות התקשוב שואלת אילו מאגרים תרצו להנגיש

פניה מרשות התקשוב הממשלתי:

ממשלת ישראל מקדמת בשנים האחרונות מדיניות של ממשל פתוח, מתוך רצון לעודד פעילות חדשנית מבוססת מידע, שקיפות, וחדשנות במתן שירותים לציבור. בתהליך זה נבקש את עזרתכם בהגדרת נתונים ומאגרי מידע משמעותיים נוספים אשר הנגשתם ופתיחתם לציבור תסייע בקידום תחומי חיים שונים בישראל.

באיזה מידע הנמצא ברשות המדינה היית בוחר/ת על מנת לייעל ולקדם את תחומי חיים שונים בישראל? ומה היית עושה אתו?

שתפו אותנו

מה יקרה בהמשך?
במסגרת התהליך, הייעוץ שיתקבל ממך ומאחרים יזוקק לתובנות משותפות, שיסייעו לנו בקבלת ההחלטות. אנו מבטיחים לעדכן אותך בהשפעה האישית שלך כאשר יתקבלו החלטות.
אנו מודים לך על הנכונות לקחת חלק, ומחכים לקרוא את דבריך.

שלך,
אתר מאגרי המידע הממשלתיים

רוצים לדעת עוד על אתר ההתייעצות? בקרו במרכז העזרה שלנו

מה לגבי תמלילים? עכשיו יש את התמלילים מתוך החקירות של נתניהו ומוזס ותמלילים של צוק איתן נחשפים אך מה בנוגע לתמלילים מישיבות ממשלה, מועצות מקומיות, וועדות חקירה שהממשלה הקימה.

יש מקום שאפשר לראות אותם?

@mary הקישור הראשון שגוי - אני חושב שצ"ל http://digitalisraeldata.consultationzone.com/2039/home

@RoySegall נקודה חשובה אבל אני חושב שהכוונה למאגרי מידע, לא פרוטוקולים. אל תטריל :slight_smile:

מה עם מאגר מידע של רשימת מאגרי המידע הממשלתיים?

אני חושב שאנחנו עובדים כל הזמן על שחרור מידע ממאגרים שפשוט מישהו יודע שהם קיימים, אנחנו נוכל לעשות את העבודה שלנו טוב יותר, ואני רוצה להאמין שגם עובדי הרשויות, אם נדע אלו מאגרי מידע קיימים.

ברור לי שזה לא יהיה שלם, ברור לי שזה יכיל גם מאגרי מידע שלא נוכל לגשת אליהם מסיבות ברורות (כמו מרשם האוכלוסין והמאגר הביומטרי…), אבל זה יציג בפנינו ~אפשרויות~.

עשרים האגורות שלי בנושא.

עדכון: ובמאגרי מידע אני מתכוון גם אם מדובר בערימת מסמכים בכמה תיקיות בארכיון המדינה.