ניתוחי הצעות תקציב של המשרדים: תחבורה, פנים, חקלאות - מסמך של מממ

· ניתוח הצעת תקציב: משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

· ניתוח הצעת תקציב: משרד הפנים

· ניתוח הצעת תקציב: משרד החקלאות ופיתוח הכפר