"ספר התקציב האבוד" – של המרכז להעצמת האזרח

ספר התקציב האבוד – ניתוח רב שנתי של נתוני ניצול התקציב שבוצע במרכז להעצמת האזרח. הספר מכיל מספר פרקים, הכוללים פירוט סעיפים המצויים בתת-ניצול כרוני קבוע ומתמשך, סעיפי רזרבה “סמויים”, סעיפים בחריגת יתר קבועה ועוד.

למרכז להעצמת האזרח יש גם אתר “ניצול התקציב” שמציג באיזו מידה מומשו בפועל כלל הסעיפים בתקציב המדינה.