דיון בוועדת השקיפות: השקת מדד השקיפות ברשויות המקומיות לשנת 2016

ב- 14/12/16 בשעה 9:00, באולם ירושלים

דיון זה יעסוק בשקיפות באתרי הרשויות המקומיות, ובמהלכו יושק מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות לשנת 2016 המפורסם על ידי עמותת שקיפות בינ"ל ישראל. הדיון יתמקד בסוגיות של שקיפות, דיווחיות ואחריותיות של הרשויות המקומיות כלפי תושביהן, המתבטאות בהנגשת המידע באופן דיגיטלי וחשיפתו במהירות וקלות. כמו כן, באתגרים הקיימים להמשך. הדיון יתקיים במעמד ראשי עיר ויו"ר עמותת שקיפות בינ"ל, מיכה לינדנשטראוס.

להרשמה

נרשמתי

היום השקיפות ברשויות המקומיות ברמה מאוד מאוד נמוכה. חשוב מאוד לעלות את הנושא לסדר היום!