דיון בוועדת השקיפות: פיקוח פרלמנטרי על תקציב המדינה: גישה למערכת המרכב"ה

ב- 6.12.12 בשעה 12:30

דיון זה יעסוק בסוגיית מתן גישה למערכת המרכב"ה לחברי הכנסת האמונים על אישור התקציב, בסיבות לאי מתן הרשאה ובחלופות האפשריות.

זאת בהמשך לביקור חברי הוועדה במשרדי מערכת המרכב"ה ב- 15 במאי 2016, לבקשה שנשלחה ביום 9 יוני 2016 לחשבת הכללית במשרד האוצר, ולמכתב בנושא מיום 24 באוגוסט 2016 אשר נשלח לשר האוצר, בהעתק לחשבת הכללית ולמנכ"ל המשרד. בחלוף כמעט חצי שנה מאז הביקור, טרם התקבלה תשובת משרד האוצר בנושא.

להרשמה