דיון בוועדת השקיפות: שקיפות בהתקשרויות משרדי הממשלה עם חברות ייעוץ

עכשיו בשידור חי, ואח"כ בהקלטה

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GovInfo/Pages/default.aspx