משרד הביטחון מפסיק לגבות דמי השתתפות במכרזים עד 50 מיליון שקלים

משרד הביטחון מפסיק לגבות דמי השתתפות במכרזים עד 50 מיליון שקלים
במרכז שינוי החקיקה, שיזמה הממשלה ושנכנס לתוקף בימים האחרונים: מתן פטור מתשלום
בגין השתתפות או קניית מסמכי המכרז, במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי בהם
נמוך מסכום זה
http://www.pc.co.il/it-news/222625/