משרד הביטחון מפסיק לגבות דמי השתתפות במכרזים עד 50 מיליון שקלים


#1

משרד הביטחון מפסיק לגבות דמי השתתפות במכרזים עד 50 מיליון שקלים
במרכז שינוי החקיקה, שיזמה הממשלה ושנכנס לתוקף בימים האחרונים: מתן פטור מתשלום
בגין השתתפות או קניית מסמכי המכרז, במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי בהם
נמוך מסכום זה
http://www.pc.co.il/it-news/222625/