שירותי בריאות לתלמיד

בעקבות ציוץ של ח"כ אורלי לוי-אבקסיס החלטתי לבדוק מיהן החברות שמרוויחות מהפרטת השירותים. בעמוד שמצאתי במפתח התקציב אין שום מידע על התקשרויות.

ועכשיו אני לא בטוח - אולי מדובר על סעיף של שירותים שהמדינה נותנת בעצמה או שהנתונים לא פורסמו? האם יש דרך להבדיל בין המקרים?

בעיקרון זו התקנה הרלוונטית בתקציב משרד הבריאות:

לא מצאתי מידע על התקשרויות מהתקנה הזאת. לא ברור לי למה כי על פניו זו תקנה
של רכש ולא של שכר (לא?)

יש גם תקנה נוספת, במשרד החינוך:

מצאתי מספר התקשרויות עם חברת פמי פרימיום בנושא, מתקציב משרד החינוך.

ויש גם נתוני רכש מ2015 לפמי פרימיום בעניין. ממשרד החינוך (תסתכלו למעלה על
רכש).

אז הנה הקצה חוט שלי לעניין - פמי פרימיום ותקנה 24160131, 20410106

סער

לייק 1

מתוך דו"ח הפרטות והלאמות של מכון ון ליר
http://www.hafrata.vanleer.org.il/שירותי-הבריאות-לתלמיד-אחיות-בתי-הספר-2/

ביוני 2013 הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ד האחריות למחוזות שלא יהיו באחריות
ממשלתית תפוצל ביןשתי חברות
http://www.health.gov.il/subjects/kidsandmatures/school/pages/default.aspx
– נטלי, שתופקד על מחוזות ירושלים, חיפה והצפון; ופמי פרימיום, שתופקד על
מחוזות תל אביב והמרכז. המשמעות המידית של ההחלטה היא פיטוריהן של כמאה אחיות
שהועסקו בחברת נטלי והעסקתן מחדש בפמי פרימיום, ובעקבות זאת חשש לפגיעה
בזכויותיהן http://www.themarker.com/consumer/health/1.2065563. על רקע
איום של השבתת עבודת האחיות הודיעה שרת הבריאות, יעל גרמן, על הקמת צוות משותף
למשרד הבריאות ולהסתדרות האחיות למציאת פתרון להעסקת האחיות, ובכלל זה
אפשרות להחזרת
העסקת האחיות לידי המדינה http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/493/755.html.

באוגוסט 2013 פורסם http://www.israelhayom.co.il/article/109443 כי דוח
פנימי של ועדה שהוקמה במשרד הבריאות לבחינת שירותי הבריאות בבתי הספר המליץ
המלצה חד-משמעית להחזיר לאלתר את ההפעלה של שירותים אלו לידי משרד הבריאות. על
הדוח חתומים פרופ’ איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות,
ואילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות. הדוח קבע, בין השאר, כי בשנת 2010-2009 לא
חוסן אף תלמיד
מקרב ילדי כיתות ח’ בבתי הספר ביישובים הבדואיים, וששיעור
ההתחסנות בכיתות א’־ב’ באזור הדרום עמד על 76%-73% בלבד.

הפרטת השירות בוצעה באמצעות העברתו לגורם פרטי באמצעות מכרז. בעבר התבצעה
התקשרות עם האגודה בלי מכרז בגין פטור שנתן משרד האוצר. באוגוסט 2011 נקבע כי
האחריות לאספקת שירותי בריאות לתלמיד תחולק – משרד הבריאות יספק את השירות
ישירות במחוזות אשקלון והדרום, ובשאר המקומות יינתן השירות באמצעות קבלן פרטי
שייבחר במכרז. ביולי 2015 חתמו האוצר וההסתדרות על הסכם
http://www.hafrata.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2015/07/20150720-הסכם-האוצר-הסתדרות-.pdf
לקליטת
כ-15 אלף עובדי קבלן לשירות המדינה במהלך שנת 2016, ובהם אחיות בריאות התלמיד.
על-פי ההסכם, אחיות יועסקו מעתה בהעסקה ישירה והעובדות הקיימות ייקלטו למדינה
במהלך 2016.

והנה ההתקשרות עם חברת נטלי.

סער, מה לגבי זה:

אדם

ההתקשרות האחרונה שלהם בנושא מ2010…