ההאב עבר לקומה 0 בספריה


#1

החל מהיום, פעילות ההאב תעבור לחלל כיתת ההדרכה בקומה 0 (קומת הכניסה). הפעילות היא באותן השעות וכו’.