תקן ממכון התקנים - האם ידע ציבורי?

שלום חברים, מכון התקנים הישראלי הוא מוסד מונופולי ציבורי מתוקף חוק. גם התקינה שמייצרים שם והמתייחסת לכלל המשק, מחייבת בתקנות משרדים ממשלתיים ממעמד חוק ישראלי ומשפיעה באופן רחב מאוד על המשק ועל מעמדם של היודעים את התקנים והמוסמכים ליישמם.
להבנתי מצב זה מחייב את המכון לפרסם את התקינה לאזרחים בצורה נגישה באמצעות האינטרנט ללא הגבלת צפייה וברשיון חופשי להעתקה, ובקבצים בפורמט ועריכה המאפשרים שימוש לכל צורך. באותה צורה בה מפורסם כיום באתר הכנסת החוק הישראלי, התקנות והתיקונים לחוק, שמייצרת הכנסת עצמה ומשרדי הממשלה.
המצב בפועל הוא שמכון התקנים לא מחויב לכך על פי חוק התקנים להלן, לא מציג את תוכן התקנים לציבור אלא מוכר את המידע תמורת תשלום של מאות שקלים לכל תקן בפורמט מוגבל לשימוש והעתקה.
האם יצא למי ממכןם לעסוק בנושא?

מתוך חוק התקנים בויקיטקסט:

המכון, והוא בלבד, רשאי לקבוע מיפרט, או כללים טכניים של תהליך עבודה לרבות
הגדרות טכניות, כתקן ישראלי (להלן – תקן); המכון יפרסם כל תקן בדרך הנראית
לו.

מתוך עמוד למכירת תקן באתר מכון התקנים:

אני משתתף באופן קבוע למדי בישיבות של ועדת מכון התקנים (עברית במערכות ממוחשבות), ושמי כבר מופיע על כמה תקנים כמי שהשתתף בניסוחם. דעתי כדעתך.

יש פתח להוציא הרבה מידע גם היום – הטיוטות של תקנים מוצאות, לפני אישור התקן, להערות הציבור, ואז אפשר לגשת אליהן באופן חופשי (עד כדי פורמט). בהרבה מקרים, הטיוטה מאושרת לבסוף כלשונה.
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/publicstandards/.aspx

אבל זה בודאי לא פותר את הבעיה העקרונית, וגם לא את הבעיות הפרקטיות (שינויים אחרי הטיוטה, וכל התקנים שכבר אינם עומדים לביקורת הציבור).

ישנה בעיה נוספת עם תקנים רק חלק מהתקנים הם תקנים מחייבים כך נוצר מצב שתקנים קיימים אך לא ניתנים למימוש דבר הפוגע בציבור הרחב.