קריאה למדען הראשי לעדכן קריטוריונים לקרן חדשנות דיגיטלית

הצטרפנו לפניה למדען הראשי, הקוראת לו לעדכן את הקריטוריונים לקבלת מענק של קרן חדשנות דיגיטלית של ישראל דיגיטלית, כך שיאפשרו גם לעמותות ולא רק לחברות מהמגזר העסקי להגיש מועמדות.

פנייה למדען הראשי

3 לייקים