מדדים לאיכות מידע ההתקשרויות שפורסם


#21

כמו שכתבתי, מדדים זה מיותר כשמנהלים לא מתייחסים אליהם.
באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים כתוב -
“על מנת להגביר את המידע המפורסם, מוזמן הציבור ליידע את היחידה הממשלתית לחופש המידע על כל הסכם או היתר שנחתם לאחר ה-1.6.2014, ואשר מחויב בפרסום בהתאם להחלטת הממשלה 1116.”

למה לא לבוא אליהם עם נתונים ולנסות לראות אולי הם מוכנים למנף את זה?


#22

רעיון טוב. אלבל בשביל זה צריך שיהיו נתונים, ואני חוזר למטרה המקורית של השרשור הזה: שיתוף ״רעיונות למדידת איכות מידע ההתקשרויות הממשלתיות שפורסם״.
אפשר לקיים שרשור נפרד אם פניה לרשות חופש המידע או לתקשורת אפקטיבית יותר בהשגת התייחסות של מנהלים.


#23

אז אולי, היחידה לחופש המידע היא הלקוח שאתה מחפש להציג לו מדדים?
אם עו"ד רבקי דבש היא עדיין ראשת היחידה, היא אדם רציני ותיאורטית אם ימצא קשר בין המידע הנמדד לבין הסמכויות שלה במשרד המשפטים, היא יכולה להשתמש במדדים לצורך הפעלת סמכות על משרדי ממשלה.
הם יחידה של 5 אנשים כך שאני מניח שהם די מוגבלים ביכולות עיבוד נתונים, ואולי הם ישמחו למנף משאב חיצוני.