ועדת שקיפות: העדר שקיפות ומידע על העסקת עובדים סוציאליים כעו

---------- Forwarded message ----------
From: הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור <
[email protected]>
Date: 2016-02-21 9:56 GMT+02:00
Subject: העדר שקיפות ומידע על העסקת עובדים סוציאליים כעובדי קבלן ועל
התקשרויות בשירותי הרווחה והחברה – דיון המשך מתאריך 22.7.15

שלום רב,

מצ"ב הזמנה לדיון ביום 1.3.16 בשעה 11:00 בנושא: העדר שקיפות ומידע על העסקת
עובדים סוציאליים כעובדי קבלן ועל התקשרויות בשירותי הרווחה והחברה – דיון
המשך מתאריך 22.7.15

דברי הסבר:

לרגל יום העובד הסוציאלי הבינלאומי בכנסת, ובהמשך לדיון בנושא העסקה קבלנית
במשרדי הממשלה שנערך היום 22 יולי 2015, הדיון יעסוק בשקיפות הנתונים בהעסקת
עובדים סוציאליים כעובדי קבלן ובהתקשרויות בשירותי הרווחה והחברה. מאחר ואת/ה
אחראי על היבטים רלוונטיים לאיסוף הנתונים ו/או הטיפול ו/או רלוונטי לדיון,
הינך מוזמנ/ת לדיון.

אנא אשרו קבלת המייל

בברכה,

מזכירות הוועדה

טל – 02-6408847/8
העדר שקיפות ומידע על העסקת עובדים סוציאליים כעובדי קבלן ועל התקיון המשך מתאריך 22.7.15 - 00754116.docx (38.8 KB)