כמה עולה קובץ גושים ארצי?

מישהו קנה או יודע את המחיר של קובץ הגושים הארצי של מפ"י? הכוונה לקובץ SHP שמכיל את הקורדינטות של כל הגושים בארץ.

@yair @yaron1205 @Gilad_L ?

אם אני זוכר נכון ממסמך שראיתי הקדאסטר הלאומי שכולל את קובץ הגושים וגם את החלקות
זה 110000 ש"ח לשנה עם עדכונים

תודה רבה :smile:
שאלה נוספת - איך מתבצעים השינויים בקבצים האלה ומה התפקיד של מפ"י בכוח? האם מפ"י עושה בעצמה מדידות, האם היא בודקת מדידות/טיובים שמגישים אחרים, האם היא רק רושמת טיובים, או גם וגם וגם.

שלום בעבר הייתי זמן קצר בחלק של המרכז למיפוי שעוסק במכירה של גושים ונתונים קדסטריים נוספים.
עד כמה שאנ הבנתיה שינוים בקבצים נעשים לפי הצורך אם יש חלוקה של גוש לשני גושים לדוגמא.התפקיד של המרכז למיפוי הוא להיות אחראי לנושא מטעם המדניה.אני מניח שיש להם תהליך אוטמאטי או חצי אוטמאטי של טיוב לנתונים של קדסטר שמגישים אליהם או שהם עושים אותו ידניתי.לפי דעתי המידע הוא של שמודדים חייבים לשלוח להם לפי החוק ומודדים חיצונים שהם מעסיקים.

[מתוך המרכז למיפוי][1]
[1]: http://mapi.gov.il/About/Pages/bankal.aspx

אגף בנק"ל אחראי על ניהול, עדכון ובקרה של בסיס הנתונים הקדסטרי לאומי.

הבנק"ל כולל מידע קדסטרי על הגושים, החלקות, תצ"רים שנרשמו ובתהליך ביקורת, תהליכי ההסדר, פסקי דין ותהליכי טיוב כגון :קמ"ק, תת"ג. הבנק"ל מתעדכן באופן שוטף מהתהליכים הקדסטריים שבביקורת ואלו שאושרו ונרשמו ע"י רשמי המקרקעין ופקידי ההסדר – בלשכת רישום מקרקעין.
אגף בנק"ל אחראי על טיוב שכבת החלקות ושמירה על אמינות מסמכי המקור (במידת האפשר).

אגף בנק"ל אחראי על הארכיון הקדסטרי הלאומי. המידע הקדסטרי בארכיון הוא בעל ערך סטאטוטורי לפי תקנות המודדים ומשמש תיעוד של כל תהליכי המדידה הקדסטריים לקביעת גבולות החלקות. המסמכים מגיעים ממודדים מוסמכים המבצעים את עבודת המדידה.
הנגשת המידע לקהל המודדים מבוצעת דרך אתר תצפית באינטרנט ובאתר טופוקד.

לדוגמא: תצ"ר נסרק בסטטוס כשרה לרישום וכן נסרק שנית בסטטוס : תכנית נרשמה (סופי) מלשכת רישום המקרקעין…

יעדי אגף בנק"ל ואגף ארכיון קדסטרי:

• טיוב הנתונים הקיימים מתהליכים קדסטריים מאושרים.
• עדכון שוטף ומהיר של שכבת החלקות.
• יכולת שמירת היסטוריה של תהליכים קדסטריים (שכבת חלקות, נקודות, קוים).
• השוואה ,בדיקה ועדכון של מסמכים סרוקים בארכיון המפות על מנת לאפשר למודדים עבודה מקוונת מה

לייק 1