פותחן התקציב באתר משרד הרווחה


#1

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/Pages/AgafShikum_SH1.aspx

*התודות לאמיתי קורן שהפנה את תשומת ליבי.


#2

מדליק!