פותחן התקציב באתר משרד הרווחה

http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/Pages/AgafShikum_SH1.aspx

*התודות לאמיתי קורן שהפנה את תשומת ליבי.

לייק 1

מדליק!