מקורות מידע נוספים למפתח התקציב

רשימת עמותות שמחזיקות באישור ממס הכנסה (סעיף 46). http://mrkr.li/Amutot1
ראו גם כתבה בנושא בדה מרקר. http://www.themarker.com/law/1.2802650

חלוקת כספי ועדת העזבונות: http://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/CommitteeDecisions.aspx

מבחני תמיכה באתר משרד המשפטים. http://index.justice.gov.il/Units/Tmihot/Pages/TestServies.aspx
נראה שהקבצים כוללים את מספר התקנה התקציבית.

אכן. אנחנו צריכים להכניס את זה לDB.
אבל המספר עצמו מופיע בתוך הקובץ. יש פה אתגר לאנשי דטה.

+Adam Kariv [email protected] @adamkariv