טיוטת תקן ישראלי -- קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים וטקסט נלווה

מעביר הודעה ממכון התקנים:

רצ"ב טיוטת תקן ישראלי המופצת לביקורת ציבורית, לעיונכם:

ת"י 5858 - קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים ושל טקסט נלווה בסביבה עברית

אתם מוזמנים להפיץ הטיוטה למעוניינים נוספים, לפי ראות עיניכם.

הארות והערות יתקבלו באמצעות הטופס המצ"ב בלבד (tofes 25), לכתובת yaniv_gi@sii.org.il

תום תקופת הביקורת - 17.1.2016.

G_05858-00-00-0-20 (1) D13-12-15.pdf (364 .9 KB)‎tofes 25 - 5858.doc (54 .5 KB)‎

מעניין, תודה!

תזכורת. למי שאולי התכוון להעיר – הדדליין בתחילת השבוע הבא.

תגובות הציבור התקבלו נדונו בועדה, ויש טיוטה חדשה, מיועדת לפרסום כתקן (עד כדי שינויי עריכה).
G_05858-00-00-0-20 D5-6-16.doc (145 KB)‎

התקן פורסם כת״י 5858, הגרסה הסופית שלו נגישה לציבור במסגרת תקנים לשימוש הציבור