אנחנו מפורסמים! (תראו תראו מה בג"ץ כתב עלינו)


#1

בג"ץ 5870/14, 12.11.2015, סעיף ל’ לפסק הדין:

"אמנם, כפי שצוין בפסיקה ובדברי ההסבר לחוק, קבלת המידע הציבורי היא זכות “קניינית” שאינה מצריכה הנמקה מיוחדת, אך אבקש להצביע על מעלה אחת בפתיחת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור הרחב. מאגרי המידע הם נכס העשוי לשמש יזמים יצירתיים שיפיקו תועלת ציבורית רבה מהמידע הנמסר. טלו לדוגמה, במישור הציבורי, את עמותת “הסדנא לידע ציבורי” שהקימה כלים אינטרנטיים כגון “תב"ע פתוחה” (http://www.opentaba.info) – מיזם למיפוי תכניות בניה עירוניות באופן ידידותי למשתמש, הנעזר במידע מרשות מקרקעי ישראל; או מיזם “עיתונות פתוחה” (http://www.opa.org.il) המנגיש מאגר רב-מימדים של עיתונים שנסרקו לאורך השנים על-ידי הספריה הלאומית, והופך אותו ל"חפיש" (Searchable). מיזמים אלה ודומיהם ממחישים את הערך המוסף שמביא עמו הציבור כשפותחים בפניו את שערי הכניסה לידע הציבורי שבידי רשויות המינהל.

http://elyon1.court.gov.il/files/14/700/058/t17/14058700.t17.htm

@Yogev @niryariv @idoivri @noam
תודה ל @yonatanb על הלינק.


אזכור בפסיקת בג"ץ
#2

אדיר בריבוע!

2015-11-17 23:30 GMT+02:00 shevy info@hasadna.org.il:


#3

אז אולי שווה להכין מכתב מנומס לרמ"י ובוא אנחנו מודיעים להם שאנחנו סורקים את המאגר המידע שלהם על בסיס יומי בשעה X בסקריפט (כזה וכזה) שבעתיד הקרוב הם יראו תעבורה הולכת וגדלה מהמקור Y שמזוהה איתנו ושרצינו לעדכן אותם שידעו שזה אנחנו.
לבקש שלא יחסמו אותנו תוך שילוב של הציטוט הזה מפסק הדין, כדי שבאמת יחשבו פעמיים לפני שהם ישקלו לחסום אותנו


#4

תודה על השיתוף. על בסיס שילוב הדוגמאות של תב"ע פתוחה ועתונות פתוחה (זצ"ל) אני מנחש שמדובר בהשפעה של הכתבה של ניר חסון, מ"הארץ" על ההאב הפתוח (זהירות, תוכן בתשלום).

אם ההנחה שלי נכונה, זה יכול ללמד על ההשלכות והערך הנוסף שיכולים להיות לפעילות התקשורתית שלנו, וגם על טעמם המשובח של שופטי בג"ץ בבחירת חשמבירים בפסיקה.


#5

ריספקט!


#6

יש שופטים בירושלים, וגם חשמבירים