קובץ מפושט של יישויות שמיות של הספריה


#1

https://github.com/dimidd/ner-nli/blob/master/entities.zip