מקורות המידע של obudget?

האם מפורטים איפשהו מקורות המידע הגולמי של obudget?

היה זכור לי משהו בעבר לגבי אתר החשכ"ל ( ga.mof.gov.il ).
לא יודע אם אני זוכר נכון, אבל כרגע אתר החשכ"ל מראה רק עמוד ריק, פחות או יותר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/tableau

מיכאל לוריא

לייק 1

נתקלתי בעמוד הממשלתי הזה, אבל הוא ברמת פירוט פחותה ממה שב-obudget.

למשל, מידע ברמת גופים פרטיים ספציפיים שמקבלים תשלומים, כגון:
next.obudget.org/i/org/company/512553330

המקור הוא כנראה מהקישור כאן:
https://tmichot.mof.gov.il/כלים-שימושיים/#GF

מאוד קשה לניווט ולא תמיד פועל. מערכת של SAP. עוד אחת ממערכות ה-“BI” המסורבלות, בדומה לוריאציה של מיקרוסופט.