מפתח התקציב - עלות הנפקת התעודות הביומטריות והפטור ממכרז של hp


#1