ספר החוקים הפתוח בכנס eGOV 2018


#1

ביום שני הקרוב יערך כנס eGOV 2018 בראשון לציון. בכנס ייערך פאנל מיוחד בו נציג את שיתוף הפעולה בין ספר החוקים הפתוח והכנסת.

נכון להיום הפרויקט כולל כ-1300 ערכים, לפי החלוקה הבאה:

  • 43 פקודות מנדטוריות, דברי מלך וחוקים עותמניים
  • 7 פקודת של מועצת המדינה הזמנית
  • 38 פקודות [נוסח חדש]
  • 15 חוקי-יסוד
  • 752 חוקים
  • 6 תקנות שעת חירום
  • 352 תקנות
  • 854 צווים, הודעות, כללים, תקנונים וכו’