כנס e-Gov 2019 - מיקוד בתחבורה ציבורית

כמו כל שנה מתקיים הכנס על ממשל ודיגיטציה, לא מעט שנים היה נושא התחבורה, והתחבורה הציבורית בפרט, במוקד הכנס, השנה במיוחד לאור דו"ח מבקר המדינה.

זה מקום טוב לפגוש אנשים בעמדות משמעותיות שיכולים לעזור לנו בקידום מטרות ובשיפור השירות לציבור.
אני חושב שרוב הפרויקטים שלנו יכולים למצוא בכנס נושאים רלוונטיים,אבל במיוחד פרויקטים שקשורים לתחבורה.