מחסן נתונים ב-ckan

התחלנו לעדכן את מחסן הנתונים שלנו במערכת CKAN שנמצאת בכתובת http://data.hasadna.org.il
המאגר הראשון הוא באופן טבעי רשומות ספר החוקים, נתוני המאגר נלקחים מאתר הכנסת
http://data.hasadna.org.il/dataset/knesset-published-laws

תוכנית ההמשך:

  • רשומות ספר החוקים מאתר משרד המשפטים
  • רשומות הצעות חוק לסוגיהם (פרטיות, ממשלתיות, הצעות חוק בשלבים שונים ועוד)
  • בוט עדכון על כל מקור בהתאם לקצב העדכון והפורמט

נשמח לקרוא הצעות למקורות, הצעות שיפור, או כל הערה והארה בקשר לחשמביר

תודה
יהודה דויטש
1/2 מוביל חשמביר ספר החוקים הפתוח

לייק 1

מחסן הנתונים בהודעה הפותחת נסגר - הוא לא רלוונטי יותר
הנתונים מועלים ב"חבילות"
כל מחסני הנתונים מועלים לקבוצה OpenLaw
http://data.hasadna.org.il/group/openlaw

במסגרת ההאקתון סיימתי את המערכת שמנהלת את הנתונים ותנהל את העדכון האוטומטי ל-CKAN
המערכת בכתובת: http://law.resource.org.il/

המאגרים שהועלו:

מה הלאה?

לייק 1