אודות הקטגוריה CivicHack2019


#1

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

השתמשו בפסקאות הבאות לתיאור ארוך יותר, או כדי לגבש הנחיות קטגוריה או חוקים:

  • למה להשתמש בקטגוריה זו? למה היא נועדה?

  • במה בדיוק היא שונה מקטגוריות אחרות שכבר יש לנו?

  • מה בגדול נושאים בקטגוריה זו אמורים להכיל?

  • האם אנחנו צריכים את הקטגוריה הזו? אולי נוכל למזג אותה עם קטגוריה אחרת, או תת-קטגוריה?