תרגיל Calendar + Heroku


#1

למי שנתקע הנה הפקודות ל Heroku (תודה שי)

git init
git add *
git commit
heroku create
git push heroku master
heroku open
  • לפני שמעלים לHeroku צריך לוודא שיש בתיקייה את הקבצים:

    requirements.txt (אותו יוצרים עם pip freeze > requirements.txt)
    Procfile
    runtime.txt


#2

דוגמא כאן: https://github.com/nonZero/simple-bottle-example


#3

(עריכה: העברתי את ההוראות לכאן: תרגיל בבניית ישום פשוט עם bottle ו-heroku )