גוף שמחזיק בכל שמות הbilling descriptors באשראי?

האם קיים גוף בישראל שמכיר את כל שמות הbilling descriptors של חברות (שם של חברה כפי שהוא מופיע בפירוט האשראי)?

הייתי בודק ברשם החברות ואחר כך ברשות המס.