API לתולעת המשפט

[
תולעת המשפט גאה להשיק API

מהיום אפשר להתחיל לצרוך באופן מתעדכן וחי את הנתונים דרך API ולא רק בעיון פרטני באתר או בגוגל הקרוב. כרגע עולות לשם רק תובענות ייצוגיות בחתך של תיקים ושמות הצדדים בתיקים. הצפי לעדכון הנתונים כרגע הוא בערך אחת לשבוע או שבועיים, ובתקופה הקרובה נתחיל לשחרר ככה עוד ועוד מנתוני נט המשפט. אם המדינה לא רוצה ליישם את החלטת הממשלה על פתיחת המאגרים, אנחנו נפתח את זה במקום.

קישורים:
למסמך התיעוד:

לקבוצת שאלות ותמיכה:

לא צריך להרשם, לא צריך להזדהות, הכל פתוח

2 לייקים