בנק ישראל מגבש api לבנקאות פתוחה

בנק ישראל פועל לגיבוש סטנדרט API לבנקאות פתוחה, שיאומץ על ידי כל הבנקים בישראל, ויאפשר לחברות פינטק להציע שירותים של השוואת עלויות בין בנקים, ריכוז מידע פיננסי וייעוץ פיננסי. הבנק פרסם אתמול קול קורא לחברות פינטק המבקש מהן להציף בפניו סוגיות רלבנטיות לפרוייקט.

https://www.law.co.il/news/2018/08/07/open-access-api-in-banks

מתוך הקול קורא

על מנת להבין בצורה הטובה ביותר את הצרכים העסקיים של נותני השירות ולהתאים את התשתית המוקמת גם לצרכים אלו, אנו מזמינים את הגורמים המעוניינים להציע לצרכנים הישראלים שירותי השוואת עלויות, ריכוז מידע פיננסי וייעוץ בדבר התנהלות פיננסית, להציף בפנינו סוגיות שונות רלוונטיות לפרויקט זה.
בנוסף, בכוונתנו למסד שיח שוטף עם גופים רלוונטיים בפורום ייעודי לכך אחת לתקופה. גוף שמעוניין לקחת חלק בדיון בפורום חברות פינטק שיתקיים ב-5.9,מוזמן להעביר את פרטי הקשר שלו בצירוף חצי עמוד שתפורט בו פעילותו לכתובת: forumfintech@boi.org.il , עד ליום ה-2.9

זה מבוסס על זה?
https://www.openbanking.org.uk/about-us/

‪On Tue, Aug 7, 2018 at 11:45 AM ‫מרי‬‎ info@hasadna.org.il wrote:‬