תקציר דיון בנוהל העברות תקציביות בוועדת הכספים 14.3

נושא הדיון: קביעת נהלי עבודה לאישור שינויים בתקציב

רקע: בהמשך לבג"צ סתיו שפיר על אי חוקיות העברות תקציביות בוועדת הכספים, האוצר הציע כפשרה נוהל חדש (למרות התכחשותם לכך שהדבר קשור לבגצ). לפני שנה וחודשיים הנוהל נכנס לתוקף, לפיו האוצר יספק דברי הסבר ורקע היסטורי לכל העברה. אולם 5 ימים לפני סוף השנה לדרישת האוצר ובהסכמת יו"ר הוועדה ח"כ גפני, הנוהל הושעה ועברו כ-30 מיליארד ש"ח בסה"כ, ואם מנכים את העברות העודפים הם עדין מהווים יותר ממחצית כל ההעברות של אותה שנה (7% מתוך 13% שנתיים). לכן הדיון בנוהל נפתח מחדש כי לטענת חברי הוועדה האוצר לא עמד בנוהל במידה מספקת.

תמצית הדיון: במרכז הדיון עמדו (1) הויכוח עם האוצר האם דברי ההסבר יסופקו על ידי המשרדים או אגף התקציבים. (2) הדרישה, שכבר קיימת בנוהל אך לא מבוצעת , לדיווח חצי שנתי על ביצוע התקציב (3) והאם כן או לא לבער גם העברות עודפי סוף שנה.
האוצר מסכים לחשיבות דברי הסבר שוטפים, אך מסתייג מדברי הסבר להעברת עודפים מחויבים בסוף שנה, שגם לפי החוק הם מחייבים רק יידוע ולא אישור הוועדה.
גפני מעדיף הסבר מרוכז מהאוצר ולא מהמשרדים, אבל האוצר לא עומד בזה וממילא משרדים נוכחים בדיוני וועדה בעניינם
מיקי רוזנטל חושב שמהמשרדים יודעים יותר טוב והאוצר לא יכול להיות בקיא בכל הפרטים, במיוחד בהעברות גדולות של משרדים גדולים עם ריבוי סעיפים בכל העברה כמו החינוך.
גפני רוצה לתת לנוהל עוד ניסיון של 3 חודשים. סמוטריץ אומר שכבר היה ניסיון ואין מה לעשות עוד אחד, יש לקבע את הנוהל.

סתיו שפיר אומרת שעודפים מחזירים כסף לקופת המדינה בלי שמשרדים יכלו להשתמש בהם לשירותים חברתיים, על ידי כך שהעברות עודפים עוברות רק בסוף השנה החדשה, כשהן כבר שוב צריכות לעבור לשנה הבאה, וכך מתגלגלות משנה לשנה. היא הציעה נוהל מורחב (לא ידוע מה הוא). מתרעמת על כך שהאוצר מסרב לתת גישה למרכב"ה, כאשר אגף התקציבים מטיל את האחריות על החשכ"ל, והחשכ"ל על תקציבים.
רחל עזריה לא מוכנה לעכב העברות של משרדים חברתיים - כשילדים עניים ונשים מוכות מחכים לתוספות - רק כי הוועדה צריכה לדון בנושא גם אם היא לא מבינה בו כלום. מציעה שבשלב ראשון יקבלו מידע מאוד בסיסי, ורק אם יש שאלות, הוועדה תדרוש מידע מורחב.
למעשה האוצר לא עומד בנוהל. הייעוץ המשפטי מעיד שכשהיו חסרים דברי הסבר מהאוצר הם פנו למשרדים כדי לקבל השלמות. ניסו לקיים דיון עם האוצר על שינוי הנוהל. האוצר ביקש כמה שינויים כולל בהסבר לעודפים, שהוועדה עיכבה, והציע 3 חודשים לעשות ניסיון שבו האוצר יציג את כל דברי הסבר המגובשים מהמשרדים
סמוטריץ’ טוען שזה הדרך של העוצר להחזיק קצר את המשרדים ולהביא לוועדה רק את ההעברות שהאוצר רואה לנכון. אם יש ויכוח בין האוצר למשרדים, ראוי שיתקיים בוועדה.
לפי מיקי זוהר הנוהל טוב ולא צריך למתוח את החבל. גפני מסכים. מבקש הקלות ולא החמרות.

רשמים: מעניין לציין שהייתי הנציגה היחידה של החברה האזרחית, ויעל מבורך היחידה מהממשלה. השאר ח"כים. הרכב שונה מאוד מדיוני ועדות אחרות. נוכחות מאסיבית של פוליטיקאים העלתה את רמת הווליום וההתלהמות למקסימום. כשביקשתי לדבר, כולם הופתעו מאוד שאזרחית פשוטה השתרבבה לדיון. בקיצור, לא היה כיף.