נושא תגובות פעילות
נירמול שמות רשויות 4 25 בינואר,‏ 2021
משרה מעניינת עם ערך מוסף 1 6 בינואר,‏ 2021
סיכום פעילות הסדנא- דצמבר 2020 1 3 בינואר,‏ 2021
תב״ע פתוחה סגורה 7 3 בינואר,‏ 2021
API לתולעת המשפט 1 11 בדצמבר,‏ 2020
סיכום פעילות הסדנא- נובמבר 2020 2 3 בדצמבר,‏ 2020
מחשבות על הסדנא ועתידה 21 9 בדצמבר,‏ 2020
קורונה והסדנא: ההחלטה לא לפרסם דיווחים גולמיים 13 6 בדצמבר,‏ 2020
פרויקט "שקיפות הסדנא" - עדכון מס' 1 1 1 בדצמבר,‏ 2020
פניה לועד 9 2 בנובמבר,‏ 2020
מפגשי הסדנא חוזרים באופן מקוון! עם פרידה ממרי ותודה ליותם 3 12 באוקטובר,‏ 2020
מתנדבת חדשה, פנויה לפרויקט דאטה סיינס 3 11 באוקטובר,‏ 2020
מודלים לחברות 2 10 באוקטובר,‏ 2020
הצעה למבנה ארגוני חדש בסדנא 9 8 באוקטובר,‏ 2020
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל - 30.09.2020 3 3 באוקטובר,‏ 2020
ניו יורק פרסמה מפה של נשאי קורונה לפי שכונה 2 29 בספטמבר,‏ 2020
תוצאות ההצבעה לועד הסדנא 13 29 בספטמבר,‏ 2020
מתנדבים חדשים לפרויקט קצר 10 24 בספטמבר,‏ 2020
קריאה לסולחה 5 24 בספטמבר,‏ 2020
דמי חברות? 9 24 בספטמבר,‏ 2020
תנועת מספריים - קטיעת שרשרת ההדבקה 1 24 בספטמבר,‏ 2020
חוסר הנגשה של מסמכי הסדנא 1 18 בספטמבר,‏ 2020
נוהל בחירות באינטרנט 42 21 בספטמבר,‏ 2020
ממני למתנדבים ולמתנדבות שנשללה זכותם/ן לקחת חלק פעיל בעמותה 14 20 בספטמבר,‏ 2020
איך מחליטים במי בוחרים לועד? 3 20 בספטמבר,‏ 2020
דמו למערכת הבחירות 11 19 בספטמבר,‏ 2020
מסירה את מועמדותי לועד המנהל 7 16 בספטמבר,‏ 2020
עדכון לגבי הבחירות הקרובות 43 16 בספטמבר,‏ 2020
הזמנה לאסיפה הכללית 2020 2 6 בספטמבר,‏ 2020
הזמנה להצטרף לועדות מומחים לניסוח תקנים 2 12 באוגוסט,‏ 2020