נושא תגובות פעילות
פניה לועד 9 2 בנובמבר,‏ 2020
מפגשי הסדנא חוזרים באופן מקוון! עם פרידה ממרי ותודה ליותם 3 12 באוקטובר,‏ 2020
מתנדבת חדשה, פנויה לפרויקט דאטה סיינס 3 11 באוקטובר,‏ 2020
מודלים לחברות 2 10 באוקטובר,‏ 2020
הצעה למבנה ארגוני חדש בסדנא 9 8 באוקטובר,‏ 2020
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל - 30.09.2020 3 3 באוקטובר,‏ 2020
ניו יורק פרסמה מפה של נשאי קורונה לפי שכונה 2 29 בספטמבר,‏ 2020
תוצאות ההצבעה לועד הסדנא 13 29 בספטמבר,‏ 2020
מתנדבים חדשים לפרויקט קצר 10 24 בספטמבר,‏ 2020
קריאה לסולחה 5 24 בספטמבר,‏ 2020
דמי חברות? 9 24 בספטמבר,‏ 2020
תנועת מספריים - קטיעת שרשרת ההדבקה 1 24 בספטמבר,‏ 2020
חוסר הנגשה של מסמכי הסדנא 1 18 בספטמבר,‏ 2020
נוהל בחירות באינטרנט 42 21 בספטמבר,‏ 2020
ממני למתנדבים ולמתנדבות שנשללה זכותם/ן לקחת חלק פעיל בעמותה 14 20 בספטמבר,‏ 2020
איך מחליטים במי בוחרים לועד? 3 20 בספטמבר,‏ 2020
דמו למערכת הבחירות 11 19 בספטמבר,‏ 2020
מסירה את מועמדותי לועד המנהל 7 16 בספטמבר,‏ 2020
עדכון לגבי הבחירות הקרובות 43 16 בספטמבר,‏ 2020
הזמנה לאסיפה הכללית 2020 2 6 בספטמבר,‏ 2020
הזמנה להצטרף לועדות מומחים לניסוח תקנים 2 12 באוגוסט,‏ 2020
בקשה לפרסום API עבור מיקוד דואר 6 12 באוגוסט,‏ 2020
גישה לנתוני אוטבוסים בזמן אמת- SIRI SM 7 17 ביוני,‏ 2020
קורונה Watch 4 1 ביוני,‏ 2020
קיים מאגר נגיש של האונברסיטאות בארץ? 2 18 במאי,‏ 2020
סיקורים של "שאלון הבריאות" לניבוי התפרצויות קורונה 10 27 באפריל,‏ 2020
קובץ xml של בתי החולים בארץ 5 26 באפריל,‏ 2020
קורונה-בוט 4 1 באפריל,‏ 2020
התיעצות - מערכת לניהול מלאי ציוד רפואי 3 28 במרץ,‏ 2020
פנסיה פתוחה - ההלוואות בגמל מחבלות ביכולת לנצל את הירידות 1 26 במרץ,‏ 2020