חשמבירים   תב"ע פתוחה


אודות הקטגוריה תב"ע פתוחה (1)
מפ"י משחררת מידע (8)
קישורים ישירים למבא"ת (2)
תמל 1068 לא מופיע באתר (4)
מפות ומיתוסים (1)
תכנית הנמצאת בהפקדה להתנגדויות אינה מופיעה (8)
יש חוסרים ברשימה (3)
באג בקישורים (12)
רשויות חסרות (7)
רשויות חדשות בתב"ע פתוחה ( 2 ) (24)
יאללה מפ"י, תביאי ת'מפה ( 2 3 ) (52)
תב"ע חיפה - דורשת שימוש ב-npapi שעכשיו חסום בדפדפנים (10)
התראות דוא"ל מתב"ע פתוחה - הרצת ניסיון (4)
כל העולם כולו בשלוש מלים (8)
כמה עולה קובץ גושים ארצי? (4)
אפליקציית מידע תכנוני (5)
אושרו תקנות המאפשרות הטלת חיסיון על היתרי בנייה (2)
שיתוף פעולה לטובת הגברת השקיפות של מערכת התכנון (4)
דיון בועדת הכנסת לשקיפות בנושא: שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל (1)
תבע פתוחה לחדרה (6)
תבע חדרה (1)
משמר התכנון (2)
אזכור בפסיקת בג"ץ (1)
תב"ע פתוחה בקונגרס החברתי השני (2)
קידום תב"ע פתוחה - מסקנות ביניים (4)
מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים? (11)
נפגשים ב-7.9 (3)
עדכוני עמוד נחיתה (17)
האקאתון ללא תב"ע פתוחה זה לא זה (5)
פורטל המידע של נאסא (2)